Ius est ars boni et aequi
Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne