Ius est ars boni et aequi
Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne

Przydatne linki

CEIDG (wyszukiwanie wpisów)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - rejestr przedsiębiorców, wyszukiwarka umożliwiająca odnalezienie firm i osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

KRS (wyszukiwanie podmiotu)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - rejestr przedsiębiorców, wyszukiwarka umożliwiająca odnalezienie firm i osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych - formularz wyszukiwania.

Baza Orzeczeń Sądów Powszechnych

Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych, umożliwiający wyszukiwanie opublikowanych wpisów.

Baza Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości

Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych, umożliwiający wyszukiwanie opublikowanych wpisów.

Rejestr Klauzul Niedozwolonych

Rejestr zawierający postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej

System pozwalający na sięgniecie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Oferuje możliwości dokładnego wyszukiwania.

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP

Zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.

Wyszukiwarka Radców Prawnych
Kodeks Etyki Radcy Prawnego

Zasady etyki radcy prawnego uchwalone przez VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 10 listopada 2007 roku.